Leschi Townhouse two car garage

Leschi Townhouse two car garage